CSpace  > 机器人与3D打印技术创新中心
Air Cushion Convection Inhibiting Icing of Self-Cleaning Surfaces
Yang, Qin1,2; Luo, Zhuangzhu1; Jiang, Faming1,2; Luo, Yimin1; Tan, Sheng1; Lu, Zhibin3; Zhang, Zhaozhu3; Liu, Weimin3