CSpace  > 微纳制造与系统集成研究中心
Catalyst-Free, Selective Growth of ZnO Nanowires on SiO2 by Chemical Vapor Deposition for Transfer-Free Fabrication of UV Photodetectors
Xu, Liping1,2,3; Li, Xin2,3; Zhan, Zhaoyao2,3; Wang, Lian2,3; Feng, Shuanglong2,3; Chai, Xiangyu1; Lu, Wenqiang2,3; Shen, Jun2,3; Weng, Zhankun1; Sun, Jie4