CSpace
Relocating selenium alkyl chain enables efficient all-small molecule organic solar cells
Tian, Gengsui1,2,3; Li, Yulu1,2,3; Chen, Yao1; Duan, Tainan1; Hu, Dingqin1; Huang, Peihao1; Chen, Qianqian1; Liu, Heng4; Chen, Haiyan1; Lu, Xinhui4