CSpace
Quasimetal nanosize Te enhanced PbS nanorod photodetector with localized surface plasmon resonance effect
Zhang, Xinru1,2; Yan, Ruiyang1,2; Guo, Zhongmin1; Li, Pei1; Feng, Shuanglong1,2