CSpace
Bioresponsive Self-Reinforcing Sericin/Silk Fibroin Hydrogel for Relieving the Immune-Related Adverse Events in Tumor Immunotherapy
Gou, Shuangquan1; Meng, Weilin1; Panayi, Adriana C.2; Wang, Rong1; Zhang, Rui1; Gao, Pengfei1; He, Tingting1; Geng, Wenbo1; Hu, Shi3; Yu, Yongsheng4
2023-02-03