CSpace
Sedimentation supports life-cycle CH4 production and accumulation in a river valley reservoir: A hierarchical Bayesian modeling approach
Li, Qi1,2,3; Li, Zhe1,2; Zhang, Yuanyuan1,2; Wu, Xinghua4; Yang, Liu1,2; Lu, Lunhui1,2; Chen, Yongbo4